Projekt:  ÖBB Viaduktbögen Ibk.

Objekt:   Cortenblech-Portale

Bauzeit: Oktober 2017 - Februar 2018

Beschreibung:

- 6 Stück Portale für die Viaduktbögen in Innsbruck

- Profil: Janisol

- Verkleidung mit Cortenblech